El viatje comença

El futur no és el temps cronològic que corre, un segon darrere un altre, en el rellotge, sinó el sentit que pot tenir, en el present, allò que està per fer, per pensar, per continuar, per ser reprès o recreat. és el sentit d’allò inacabat que és rebel·la contra tot intent de clausura d’allò real.

Marina Garcés.

Ciutat Princesa, 2018

1412764054133